סקרי עצים

נדרשים לפעולת כריתה, העתקה או שימור עצים כחלק מעבודות התכנון והבנייה? זה הזמן לדעת הכול על סקרי עצים המבוצעים על ידינו ב- ירוק בדרך אחזקות, החברה המובילה בישראל בתחום עיצוב, פיתוח ושיקום הנוף.

מהו סקר עצים?

סקר עצים הינה פעולה מקצועית הידועה גם בשם סקר עצים לתב"ע. פעולה זה מיועדת לצרכי קבלת חוות דעת של פקיד היערות בכל הנוגע להליכי כריתתם, העתקם ו/או שימורם של עצים בוגרים במסגרת ביצוע עבודות תכנון המוגשות לוועדות התכנון השונות ברשויות המקומיות לצורך קבלת היתרי בנייה. חשוב לציין שביצוע סקרי עצים מחויב בחוק וזאת לאחר כניסתו לתוקף של סעיף 89 לחוק התכנון והבנייה בשנת 2009. על פי התיקון לחוק, קיימת חובה בהצגת רישיון כריתה/העתקה של עצים בוגרים כתנאי מקדים למתן היתרי בנייה, כאשר החוק מחייב נספח עצים בוגרים לכל תכנית בנייה המוגשת לצרכי  אישור בפני הוועדות השונות. 


נספח עצים בוגרים לצורך קבלת היתרי בנייה – מה חשוב לדעת? 

סקר עצים מתבצע למטרות הכנת נספח עצים בוגרים כנספח לתכנית בניין עיר או הגשת בקשות לקבלת היתרי בנייה. נספח זה חייב לכלול בתוכו את כל העצים הבוגרים המצויים בשטח שלגביו הוכנה תכנית הבניה, לרבות, סימון מיקומם, פירוט על סוגי העצים, גובהם, כמותם וקוטרם. על פי סעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, עצים בוגרים הם כלל העצים שגובהם הינו 2 מטר לפחות מעל פני הקרקע, כאשר קוטר גזעם הנמדד בגובה של 130 ס"מ מעל פני הקרקע הינו כ-10 ס"מ לפחות. ביצוע הסקר מיועד למטרות קבלת החלטה (על ידי וועדות התכנון) בנוגע לאופן הזזתם של העצים הבוגרים מהנקודה בה הם מצויים וזאת על פי מדדים שונים כגון: מצב בריאותם, תרומם הסביבתית, ערכי מינם וייחודם. למידע נוסף בנושא, צרו איתנו קשר או חייגו: 09-7661935

סקרי עצים

מה נדרש מהלקוח לצורך ביצוע סקר עצים? 

ביצוע סקר עצים נדרש מכל אדם המעוניין להגיש תכנית לצורך קבלת היתרי בנייה, לרבות, אדריכלים, קבלנים, יזמים וכדומה. לצורך ביצוע סקר עצים באמצעות סוקרי העצים של חברת ירוק בדרך אחזקות, כל שתדרשו הוא להשיג מפה טופוגרפית שנערה על ידי מודד מוסמך ולתאם מולנו סיור משותף בשטח. חשוב לנו לציין שאנו מחזיקים ברישיון מיוחד לצורך ביצוע עבודות כריתה של עצים לצורך העתקם ו/או שימורם. 


מי מבצע סקר עצים?

סקר עצים בחברתנו הינה פעולה המיושמת על ידי אדריכל נוף מוסמך המתמחה בהכנתם של סקרי עצים. ממצאי הסקרים המתבצעים על ידינו כוללים צילום של כל אחד מהעצים המצויים בשטח לצד טבלת נתונים המרכזת בתוכה את כל המידע הנדרש על פי חוק לצורך ביצוע סקרי עצים. כמו כן חברתנו מתעסקת בכל הבירוקרטיה מול אגרונום מטעם העירייה/רשות מקומית, פקיד היערות ומול קק"ל עד למתן האישור הנדרש בחוק. 


לקבלת פרטים נוספים